0264 401393 / 0264 401394

CONCURS FOTO “Boboci UTC-N 2021”

CONCURS FOTO “Boboci UTC-N 2021”

  • 08 Oct, 2021 - 22 Oct, 2021
  • 00:00 - 12:00

 REGULAMENTUL CONCURSULUI FOTO

“Boboci UTC-N 2021”

1. Organizatorul și scopul regulamentului oficial al concursului

1.1. Concursului foto “Boboci UTC-N2021” este organizat, de către Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UTC-N.

1.2. Scopul acestui Regulament este de a stabili condițiile de participare la concurs și modul de acordare a premiilor.

2. Durata concursului, aria de desfășurare și dreptul de participare la concurs

Concursul se adresează tuturor studenților UTC-N, avându-i în prim plan pe studenţii din anul I (Bobocii). Concursul va începe la data de 08 octombrie 2021 și se va desfășura până la data de 22 octombrie 2021, ora 12:00.

3. Modul de desfășurare a concursului

3.1. Tema concursului foto o reprezintă ”Începutul studenției în UTCN”.

3.2. Participanții la concurs pot fi toţi studenții UTC-N.

3.3. Pentru a participa la concurs, studenții UTC-N trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) Să dețină cont pe www.facebook.com.

b) Să lase un comentariu la postarea de concurs de pe pagina de Facebook: Consiliere Universitatea Tehnica (a Centrului de Consiliere şi Orientare în carieră, UTCN) care să conțină:

1. O fotografie care să corespundă temei propuse a concursului foto: ”Începutul studenției în UTCN”.

2. O scurtă prezentare (descriere) a fotografiei şi a încadrării ei în tema concursului

3. Un gând pentru Bobocii UTCN 2021.

3.5. Fiecare participant poate posta o singură fotografie. Nu se acceptă postările ce conțin un colaj de mai multe imagini.

3.6. Participanții care vor posta mai mult de o fotografie vor fi descalificați.

3.7. Fotografiile vor fi înscrise în concurs începând din data de 08.10.2021 până în data de 22.10.2021, ora 12:00.

3.8. Pagina Facebook “Consiliere Universitatea Tehnica” va fi moderată cu scopul de a nu lua în considerare fotografiile și comentariile care nu respectă tema și condițiile concursului.

3.9. Pentru calificarea în concurs, fiecare fotografie trebuie să cumuleze minimum 30 de like-uri, până în data de 22.10.2021, ora 12:00.

3.10. Fotografiile care intră în selecția finală vor fi jurizate de un comitet format din cinci membri (având cel puțin un student) care va lua în considerare: respectarea temei, originalitatea ideii, calitatea fotografiei şi creativitatea textului prin care este prezentată fotografia.

3.11. Jurizarea va avea loc în data de 25.10.2021.

4. Premii

4.1. Premiile acordate în cadrul concursului foto “Bobocii UTC-N 2021” vor consta în:

Premiul I: Ceas smartwatch

Premiul II: căşti bluetooth

Premiul III: Boxă portabilă

Două Menţiuni: HDD portabil 2TB

4.2. Premiile vor putea fi ridicate conform unui anunț ce va fi publicat, după încheierea concursului, pe pagina de Facebook a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) și pe site-ul CCOC, https://www.utcluj.ro/ococ/.

5. Validarea câștigătorilor

5.1. Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participanților și îi va descalifica pe cei a căror activitate în cadrul concursului va fi considerată drept fraudă. Orice tentativă de fraudare atrage după sine eliminarea din concurs a participantului în cauză.

5.2. Pentru revendicarea premiului, câștigătorul trebuie să răspundă până la data de 29 octombrie 2021, ora 12:00 la mesajul postat pe Facebook de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră. Validarea fiecărui câștigător se va face pe baza actului de identitate şi a carnetului de student UTCN.

5.3. Dacă un premiu nu este revendicat, acesta va fi acordat următorului student UTCN din lista de clasament a concursului. În această situație, câștigătorul va fi anunțat prin mesaj pe Facebook în data de 29 octombrie 2021.

6. Protecția datelor personale

6.1. În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul va face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câștigătorilor va fi afișată pe Facebook şi la sediul Centrului de de Consiliere şi Orientare în Carieră (Str. C. Daicoviciu nr.15, etal 2, sala E25).

6.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/ câștigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

7. Dispoziții finale

7.1. Prin participarea la acest concurs, studenții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

7.2. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la concurs și care se află în afara culpei organizatorilor.

7.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.

7.4. Acest concurs nu este în nici un fel asociat cu, sponsorizat, susținut și promovat sau administrat de Facebook.

Cluj-Napoca, 17 septembrie 2021

Organizatorul

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UTCN.

Str. Constantin Daicoviciu
Cluj-Napoca, CJ 400020

GALERIE FOTO EVENIMENT

  • CONCURS FOTO “Boboci UTC-N 2021”