0264 401393 / 0264 401394

Programe remediale la matematică

Programe remediale la matematică

  • 20 Nov, 2020 - 15 Feb, 2021
  • 10:00 - 16:00

Orarul programelor remediale la matematică pentru sem.I, an universitar 2020-2021:

Programele remediale la matematică sunt organizate în cadrul Centrului de Studii şi Învăţare al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (CeSTI), de către Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, în colaborare cu cadrele didactice din cadrul Departamentului de Matematică. Această activitate se adresează studenților UTCN din anul I și se desfășoară pe platforma Microsoft TEAMS.

Pentru profil electric

Orar: https://www.utcluj.ro/media/page_document/86/Orarul_programului_remedial_la_matematica_sem_I_2020-2021_CeSTI_Profil_electric.jpg

Link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a83b0033a8e69404990c006aa154bf7f7%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ad3a977-5003-44e9-86a2-78134284077e&tenantId=a6eb79fa-c4a9-4cce-818d-b85274d15305
Parola:mjseinn

Pentru profil construcții

Orar: https://www.utcluj.ro/media/page_document/86/Orarul_programului_remedial_la_matematica_sem_I_2020-2021_CeSTI_Profil__EuMZfPj.jpg

Link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae7f4241b9cb845f5bf0f55052427d78c%40thread.tacv2/conversations?groupId=f0f2b708-fd0e-43a9-9623-132ccec3de6d&tenantId=a6eb79fa-c4a9-4cce-818d-b85274d15305
Parola: exrfx3s

Pentru profil mecanic

Orar: https://www.utcluj.ro/media/page_document/86/Orarul_programului_remedial_la_matematica_sem_I_2020-2021_CeSTI_Profil_mecanic.jpg

Denumire Team: Matematici aplicate in ingineria mecanica

Parola: orm8trv

***Cursurile sunt derulate în cadrul proiectului ROSE nr.99/SGU/CI/II din 17.12.2018 - Centrul de Studii și Învățare al UTCN

Str. Constantin Daicoviciu
Cluj-Napoca, CJ 400020

GALERIE FOTO EVENIMENT

  • Programe remediale la matematică