0264 401393 / 0264 401394

Concursul foto „Boboci UTC-N 2019”

Concursul foto „Boboci UTC-N 2019”

  • 24 Sep, 2019 - 08 Oct, 2019
  • 08:00 - 12:00

1. Organizatorul și scopul regulamentului oficial al concursului

1.1. Concursului foto “Boboci UTC-N 2019” este organizat în cadrul evenimentului „Săptămâna Bobocilor”, de către Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UTC-N.

1.2. Scopul acestui Regulament este de a stabili condițiile de participare la concurs și modul de acordare a premiilor.

2. Durata concursului, aria de desfășurare și dreptul de participare la concurs Concursul are loc în cadrul evenimentului "Săptămâna bobocilor 2019”, fiind destinat studenților UTC-N. Concursul va începe la data de 24 septembrie 2019 și se va desfășura până la data de 08 octombrie 2019, ora 12:00.

3. Modul de desfășurare a concursului

3.1. Tema concursului foto o reprezintă ”bobocii UTC-N”.

3.2. Participanții la concurs pot fi toți studenții UTC-N.

3.3. Pentru a participa la concurs, studenții UTC-N trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) Să dețină cont pe www.facebook.com. b) Să lase un comentariu la postarea de concurs de pe pagina de Facebook: Consiliere Universitatea Tehnica (a Centrului de Consiliere şi Orientare în carieră, UTCN) care să conțină: 1. O fotografie proprie de tip selfie făcută într-un loc public (din Cluj-Napoca, Baia-Mare, Bistrița, Satu-Mare, Alba Iulia, Zalău) împreună cu una dintre mascotele ”Boboc UTC-N” constând în jucării de pluș galben, sub formă de boboc de rață și 2. Denumirea locului în care a fost făcută fotografia.

3.4. Mascotele ”Boboc UTC-N” vor fi disponibile la punctele de informare InfoBoboc și vor fi distribuite studenților de anul I care participă la activitățile din cadrul Săptămânii Bobocilor.

3.5. Fiecare participant poate posta o singură fotografie.

3.6. Participanții care vor posta mai mult de o fotografie vor fi descalificați.

3.7. Fotografiile vor fi înscrise în concurs începând din data de 24.09.2019 până în data de 08.10.2019, ora 12:00.

3.8. Pagina Facebook “Consiliere Universitatea Tehnica” va fi moderată cu scopul de a nu lua în considerare fotografiile și comentariile care nu respectă tema și condițiile concursului.

3.9. Pentru calificarea în concurs, fiecare fotografie trebuie să cumuleze minimum 30 de like-uri, până în data de 08.10.2019, ora 12:00.

3.10. Fotografiile care intră în selecția finală vor fi jurizate de un comitet format din cinci membri (având cel puțin un student) care va lua în considerare: respectarea temei, originalitatea ideii, reprezentativitatea și calitatea fotografiei.

3.11. Jurizarea va avea loc în data de 09.10.2019.

4. Premii

4.1. Premiile acordate în cadrul concursului foto “Bobocii UTC-N 2019” vor consta în: Premiul I: Camera foto goPro Hero7, Full HD Premiul II: Căști On-ear Beats EP by Dr. Dre Premiul III: HDD Extern Seagate Expansion Portable 2.5”, capacitate 1 TB

4.2. Toți studenții UTC-N care participă cu o fotografie la concurs vor primi premii constând în produse promoționale oferite de firmele partenere ale evenimentului ”Săptămâna Bobocilor 2019”.

4.3. Premiile vor putea fi ridicate conform unui anunț ce va fi publicat, după încheierea concursului, pe pagina de Facebook a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) și pe site-ul CCOC, https://www.utcluj.ro/ococ/.

5. Validarea câștigătorilor

5.1. Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participanților și îi va descalifica pe cei a căror activitate în cadrul concursului va fi considerată drept fraudă. Orice tentativă de fraudare atrage după sine eliminarea din concurs a participantului în cauză.

5.2. Pentru revendicarea premiului, câștigătorul trebuie să răspundă până la data de 14 octombrie 2019, ora 12:00 la mesajul postat pe Facebook de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră. Validarea fiecărui câștigător se va face pe baza actului de identitate şi a carnetului de student UTCN.

5.3. Dacă un premiu nu este revendicat, acesta va fi acordat următorului student UTCN din lista de clasament a concursului. În această situație, câștigătorul va fi anunțat prin mesaj pe Facebook în data de 14 octombrie 2019.

6. Protecția datelor personale

6.1. În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul va face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câștigătorilor va fi afișată la sediul Centrului de de Consiliere şi Orientare în Carieră (Str. C. Daicoviciu nr.15, etal 2, sala E25).

6.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/ câștigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

7. Dispoziții finale

7.1. Prin participarea la acest concurs, studenții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

7.2. Organizatorul nu își asumă nici o răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la concurs și care se află în afara culpei organizatorilor.

7.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.

7.4. Acest concurs nu este în nici un fel asociat cu, sponsorizat, susținut și promovat sau administrat de Facebook.

Cluj-Napoca, 23 septembrie 2019

Locatie Eveniment

Str. Constantin Daicoviciu
Cluj-Napoca, CJ 400020

ULTIMELE EVENIMENTE

Categorii Evenimente