0264 401393 / 0264 401394

Blog

Viitorul in zona de capital uman – Future at work

Unul dintre cele mai dezbatute subiecte de pe agenda managerilor de resurse umane, în cadrul conferințelor internaționale, ce vizează viitorul în muncă, cu focus asupra generației de tineri absolvenți se îndreaptă spre 3 dintre cele mai prezente cerințe din cadrul companiilor care pun accent pe recrutarea și creșterea talentelor și care dezvoltă strategii de retenție în ceea ce privește zona de capital uman.

Astfel, s-au dezbătut cele mai stringente nevoi din zona competențelor, ce sunt ele, cum pot fi identificate și, acolo unde cazul, chiar dezvoltate în cadrul companiilor care au nevoie de business continuity și de strategii adaptate acestor nevoi de schimbare și dezvoltare în mediul socio-economic actual.

Luarea deciziilor

Angajatorii, verifică, cu atât mai mult la tinerii absolvenți, această abilitate, în special în acest context al schimbării și precauției, caută oameni implicați, responsabili, asumați și argumentați, care să poată prelua un proiect și să-l ducă la bun sfârșit, cu mare atenție însă la bugete și resurse (timp, bani, capital uman). În această lumină, este nevoie de niște strategii bine puse la punct și de un arbore decizional cu o balanță cu indicatori de performanță bine stabiliți. Identificarea se face fie prin metoda observației în cadrul unui interviu sau prin metoda din ce în ce mai des folosită – assessment centers.

Rezolvarea problemelor – problem solving

Împrumutată din anumite domenii de activitate nișată și adaptată la scară largă, abilitățile de rezolvare a problemelor ajută să fie determinată sursa unei probleme și să fie găsita o soluție eficientă. Deși rezolvarea problemelor este adesea identificată ca abilitate separată, există și alte abilități conexe care contribuie. Abilitățile de rezolvare a problemelor sunt importante în fiecare carieră la fiecare nivel. Drept urmare, rezolvarea eficientă a problemelor poate necesita, de asemenea, abilități tehnice specifice industriei sau locului de muncă. Foarte evidentă este această abilitate și ușor urmărită în cadrul unui interviu sau în cadrul unui test psihometric, care indică atât scala unde se află persoana respectivă, cat mai ales marja la nivel de populație / specialitate / zonă / categorie socio-profesională.

Gândirea critică

Gândirea critică este capacitatea de a gândi clar și rațional, înțelegând conexiunea logică dintre idei. Gândirea critică a fost subiectul multor dezbateri și gândiri încă de pe vremea filosofilor greci timpurii precum Platon și Socrate și a continuat să fie subiect de discuție în epoca modernă, de exemplu, capacitatea de a recunoaște știri false – fake news.

În timp ce procesele din companii sunt tot mai digitalizate, nevoia de oameni care știu să-și folosească logica va crește din ce în ce mai mult. Angajatorii își doresc oameni cu minți critice, care au un bun raționament (logic) și vor lua cele mai bune decizii în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și chiar evoluția companiei. Aici se poate determina ușor prin răspunsurile la unele întrebări care urmaresc acest indicator și mai ales prin fluența logică. Atât testele psihometrice, cât și assessment center-urile evidențiază și punctează în procesele de recrutare și selecție această abilitate.

Dar pe larg, se așteaptă specialiștii în resurse umane la abilități și competențe noi pe piața muncii, cu atât mai mult, cu cât se cultivă și se regăsesc în curricula universitară și sunt șlefuite în cadrul programelor de implicare a studenților în aprofundarea informațiilor.

 

 

 

*** Articolul a fost realizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0568, proiect coordonat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității Tehnice din Cluj-Napoca

  • 402 Vizualizari
  • Imi place
  • 0 Nu imi place