0264 401393 / 0264 401394

Blog

TU ȘTII SĂ COMUNICI?

Comunicarea eficientă este un schimb de mesaje prin care un individ stabileşte o relaţie cu cineva pentru a transmite sau a schimba idei, cunoştinţe, emoţii. Comunicarea este eficientă atunci când reuşim să ne facem înteleşi. Absolut orice acţiune se bazează pe comunicare. O persoană care poate comunica eficient are un atu în plus pentru a reuşi în viaţă, oricare ar fi domeniul de activitate. În ciuda faptului că mulţi ştiu să vorbească, puţini reuşesc să şi comunice… Comunicarea eficientă este o competenţă care se poate dobândi/învăţa! La baza unei comunicări eficiente stă empatia şi ideea de credibilitate. Fiecare dintre noi vedem lumea prin prisma propriilor sisteme de referinţă. Cu puţină încredere în voi, şi cu câteva elemente de bază cunoscute, veţi reuşi să comunicaţi uşor, coerent şi eficient!

Cum să comunicăm eficient?

  1. Odată angajaţi într-o conversaţie, adresaţi întrebări! Nu folosiţi termeni cu conotaţie negativă! Cuvintele cum ar fi nu, imposibil, deloc, incompetent, rău, trebuiesc evitate într-un act de comunicare… Acestea pot avea un efect devastator asupra eficacităţii mesajului transmis în subconştientul interlocutorului, puteţi la limită, să spuneţi: da, dar….
  2. Evitaţi să vorbiţi prea mult despre voi-înşivă, încercaţi să stabiliţi un echilibru lăsând interlocutorul să se exprime şi el; evitaţi tonul monoton! Pentru o comunicare reuşită este nevoie să vă modulaţi vocea şi să ridicaţi volumul vocii când treceţi de la un punct al comunicării la altul sau de la un subiect la altul, de asemenea ridicaţi tonul când subliniaţi un aspect important pe care doriţi să-l accentuaţi.
  3. Fiţi atenţi în timp ce interlocutorul vorbeşte; mulţi oameni se gândesc ce să răspundă în timp ce interlocutorul vorbeşte, şi pierd astfel o parte din esenţa mesajului care trebuie să-l transmită. Ascultând cu atenţie răspunsul, mesajul pe care îl veţi transmite va fi mult mai eficace.
  4. Spuneţi-i pe nume interlocutorului, acesta va reacţiona pozitiv în schimburile verbale auzindu-şi propriul nume; în plus acest aspect va atrage simpatia şi încrederea din partea interlocutorului… Incercaţi să zâmbiţi! Zâmbetul  îi va transmite starea de bună dispoziţie persoanei din faţa voastră şi va fi mult mai dispusă să vă asculte, pe de altă parte zâmbetul vă influenţează  tonul vocii, iar mesajul transmis are şanse reale de a fi perceput ca un mesaj pozitiv; dacă vorbiţi cu o singură persoană fixaţi-i privirea, iar daca vorbiţi unei săli întregi, plimbaţi-vă privirea peste întreaga sală, la sfarşitul intervenţiei fiecare participant va avea sentimentul ca l-aţi privit, iar în al doilea rând, auditoriul va fi în acest fel mult mai atent la expunerea dvs.; şi încă ceva: folosiţi mâinile în timpul prezentării, gesticulaţi, astfel comunicarea va părea mult mai interesantă, ceea ce contează în primul rând este faptul ca gesturile să fie în concordanţă cu ideea pe care doriţi sa o comunicaţi! Claritatea mesajului care trebuie transmis va fi influenţată în mod direct de limbajul gesturilor…
  5. Utilizaţi un retroproiector/ videoproiector pentru ca informaţia să fie sintetică şi uşor de reţinut. Puteţi eventual să discutaţi cu o persoană din anturajul dvs. înainte de ora prezentării, în acest fel vă puteţi fixa mai bine în minte ideile pe care doriţi să le transmiteţi şi totodată veţi avea o mai bună stăpânire de sine în momentul prezentării. Verificaţi acustica sălii înainte de ora prezentării/comunicării şi antrenaţi-vă puţin să vorbiţi clar; organizaţi-vă ideile pe care doriţi să le comunicaţi! Cel mai bine ar fi să vă fixaţi trei puncte principale şi să vă axaţi în jurul acestora și poate ar fi bine să le schiţaţi pe o foaie de hârtie.  La final este bine să mulţumiţi persoanei sau grupului de persoane pentru timpul şi atenţia acordate şi încheiaţi comunicarea pe un ton politicos!

*** Articolul a fost realizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0568, proiect coordonat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității Tehnice din Cluj-Napoca

 

  • 192 Vizualizari
  • Imi place
  • 0 Nu imi place