0264 401393 / 0264 401394

Blog

STUDENŢIA CA O PROFESIE…

Conform enciclopediei Larousse, o profesie este o activitate plătită și regulată, desfășurată pentru a ne câștiga existența. Prin urmare, studenţia este o profesie, adică o ocupație? Nuanța dintre acești doi termeni, profesie şi  ocupație implică faptul că, în realitate, o profesie este mai presus de toate expresia unui know-how și care oferă o poziție socială mai mult sau mai puțin prestigioasă. La o scară mai largă, o profesie este reprezentată de asemenea de către un grup de oameni care exercită aceeași muncă/activitate. Prin urmare, aceasta implică constituirea unui grup social cu caracteristici comune. De asemenea, conform enciclopediei Larousse, un student este o persoană care urmează studii superioare într-o universitate sau într-o instituție de învățământ superior, ȋn cazul nostru, Universitatea Tehnică. Această definiție funcțională a studentului are meritul de a permite categorizarea imediată a studentului într-o sferă socială specifică, cea a învățământului superior. Prin urmare, profesia de student ar implica apartenența la un anumit nivel și la un anumit grup social. Astfel, atunci când vorbim despre profesia de student, vorbim despre o ocupație specifică a cărei poziție este clar identificată în societate și recunoscută de aceasta. Apoi, această ocupație este exercitată de un anumit grup social, cel al studenților. Studentul este astfel cel care exercită profesia de a studia. Spre deosebire de alte profesii, profesia de student este neremunerată, cu excepţia studenţilor merituoşi, care obţin performanţe ȋn procesul de ȋnvăţare şi care, prin urmare, primesc lunar, drept recompensă pentru efortul lor, o sumă de bani, deloc de neglijat, având ȋn vedere ca această sumă ar fi suficientă pentru plata chiriei unei garsoniere (dacă ȋmparte locaţia cu un coleg) şi, ar mai ramâne nişte bani şi pentru achiziţia câtorva cărţi de specialitate. „Ocupația” este un termen neutru, generic, care indică orice activitate care necesită o cantitate semnificativă de timp, de ex. „Care este ocupația dvs.? „Sunt IT-ist” sau „Sunt student(ă)”. Oricine, de la un angajat la salubritate pâna la un om de afaceri, și-ar putea defini activitatea principală drept „ocupație”. Pe formularele şi documentele oficiale, ȋn căsuţa categoriei „ocupație”, în mod normal inserăm ceea ce facem zilnic, de exemplu, agent de vânzări, designer de modă, etc., si, evident, student. De obicei, nu credem că studenții au o „profesie”. Dar dacă un student ar întâlni căsuța „profesiei” pe un formular pe care trebuie sa ȋl completeze, cel mai probabil ar scrie „student” în ea. A fi student este profesia sa, deoarece există o comunitate de studenți și anumite standarde prin care măsurăm viața studenților. Deci studenții au o „profesie” în sensul cuvântului descris mai sus - sunt studenți profesioniști.

În cele din urmă, a merge la facultate, la cursuri, seminarii, laboratoare, a face teme şi nenumărate proiecte, ocupă aproape tot timpul său. Deci, același student ar putea spune și faptul că a fi student este „ocupația” lui. Unii studenţi sunt nevoiţi să muncească, să aibă o a doua ocupaţie pentru a se putea ȋntreţine…dar cui ȋi pasă?  Toată lumea spune cât de frumoasă este viaţa de student, ingnorând cât de grea poate fi totuşi…

*** Articolul a fost realizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0568, proiect coordonat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității Tehnice din Cluj-Napoca

  • 687 Vizualizari
  • Imi place
  • 1 Nu imi place